Reklamace

Pole označená jsou povinné

V přípradě, že žádáte o vrácení peněz.
Napište kód produktu, resp. název produktu, u kterého došlo ke závadě.
Popište závadu, která se na výrobku vyskytla.
Přiložte prosím fotografii zlomené, poškozené nebo nefunkční části.
Přiložte naskenovaný návod k použití výrobku a vyznačte část, u které došlo ke závadě.
captcha