První valentýnka, starověký Řím i 14. únor: Poznejte s námi historii sv. Valentýna

  Kategorie: Výchova dítěte,
4 min.
10. úno'23

Valentýn, Den sv. Valentýna, ale také Svátek zamilovaných. Už malé děti vědí, že každý rok si 14. února o něco více vyznáváme lásku a milované osoby potěšíme nejen pěkným slovem a polibkem, ale také malou drobností v podobě srdíčkové bonboniéry či měkoučké plyšové hračky. Víte, že tento svátek není jen západní výmysl, ale zakládá se na skutečné historické postavě?

Historie Valentýna a příběh patrona tohoto svátku je zahalena rouškou tajemství. Víme, že únor již dlouho patří romantice a Den sv. Valentýna, jak jej známe dnes v sobě ukrývá prvky křesťanské i starořímské tradice. Ale kdo byl sv. Valentýn, existoval vůbec a proč právě jeho jméno už malé děti šeptají do uší svým prvním láskám?

Historie sv. Valentýna

V historii (zejména té katolické) se objevují až tři světci se jménem Valentýn nebo Valentinus. Jedna legenda hovoří o mučedníkovi, který žil ve 3. století v Římě, kde působil jako kněz. Tento Valentýn si dovolil postavit se císaři Claudiovi II., který rozhodl, že svobodní muži jsou lepšími vojáky než ti ženatí a zakázal mladým mužům vstupovat do manželství. Kněz Valentýn přesto tajně uzavíral manželské svazky mladých milenců, ale císař ho nakonec odhalil a vyřkl nad ním ortel – trest smrti.

Podobný osud postihl i druhého muže jménem Valentýn, který může stát za zrodem tohoto svátku. Legendy v jeho případě hovoří o biskupovi z dnešního italského města Terni, který rovněž nevyhovoval císaři a byl také odsouzen k smrti stětím.

Třetí příběh hovoří o Valentýnu, který byl vězněn v drsných římských věznicích, odkud pomáhal uprchnout jiným vězňům. Traduje se, že Valentýn sám sobě poslal úplně první „valentýnku“, a to poté, co se zamiloval do mladé dívky, pravděpodobně dcery žalářníka, která ho údajně navštívila ve vězení. Před svou smrtí jí prý poslal dopis podepsaný slovy „Od tvého Valentýna“. A tak se valentýnské pozdravy podepisují dodnes.

Sv. Valentín a jeho história

Zdroj foto: Freepik

Proč právě 14. únor?

Přestože je pravda o sv. Valentýnovi nejasná, všichni tři muži mají něco společného – lásku a hrdinství. Spojuje je zřejmě i datum smrti, které podle mnohých připadá právě na polovinu února. Sv. Valentýn podle křesťanských záznamů zemřel kolem roku 270, ale datum jeho smrti není jediným určujícím datem tohoto svátku.

Podle jiných zdrojů prý křesťané přizpůsobili toto datum pohanským oslavám Luperkáliím. Luperkálie se již ve starověkém Římě slavily 15. února na počest Lupercusa, boha dobytka. S tímto dnem je spojeno několik tradic, mimo jiné i „losování“ lístečků se jmény žen. Mladé ženy podle legendy daly své jméno do velké urny umístěné ve městě a městští mládenci si z této urny vytáhli jméno své vyvolené. Do roka a do dne spojili své životy sňatkem.

Všechny tyto svátky se slaví v polovině února, ale pouze jeden se z historického hlediska slavil přesně 14. den druhého měsíce v roce – svátek zasvěcený římské bohyni Juno. Jupiterova manželka, královna všech bohů, byla ochránkyní žen a svateb. Luperkálie a svátek na počest bohyně Juno se začaly v 5. století na příkaz papeže Gelasia považovat za nekřesťanské a byl to právě on, kdo určil 14. únor za Den sv. Valentýna.

Až mnohem později se však tento svátek definitivně spojil s láskou. Během středověku v Anglii a Francii věřili, že 14. únor je začátkem páření ptáků, což přispělo k názoru, že toto datum by mělo být dnem romantiky. Sladkou tečkou na potvrzení tohoto dne byla už jen báseň Parlament ptáků z roku 1375 od anglického básníka Geoffreyho Chaucera, který Den sv. Valentýna popsal jako den oslavy romantiky.

O několik století a několik oslav sv. Valentýna později se ocitáme v roce 2023 a zveme vás oslavit Svátek zamilovaných spolu s námi. Překvapte své děti na Valentýna krásnou hračkou a pomozte jim zároveň potěšit někoho, koho mají rády. Vždyť první lásky vznikají už v mateřské školce, a právě tam se rozdávají první nesmělé valentýnky.

Oslavte s námi lásku