Odkud chodí Mikuláš?

  Kategorie: Výchova dítěte,
3 min.
04. pro'17

Starší pán s velkými bílými vousy a v červeném oblečení – i takto jednoduše by děti uměly popsat Mikuláše, který jim každý rok nadělí pořádnou kopu sladkostí a ovoce. Mnohé z nich však vůbec netuší, kdo to vlastně Mikuláš je a odkud se každý rok přesně ve stejný den v roce zjeví. Tušíte to aspoň vy?

Mikuláš je známý rozdáváním sladkostí, ale tím, proč ho vlastně všichni oslavujeme, je známý mnohem méně. Kolem 6. prosince se pořádají besídky ve školkách a vystoupení ve školách. Všude zavítá Mikuláš a za každou básničku či písničku dá dětem odměnu. Takto nějak vypadá mikulášská tradice, jak ji známe dnes. Odkud však přišel Mikuláš?

Tři legendy

Postava svatého Mikuláše je opředena legendami, ale přece se zachovaly i nějaká fakta. Sv. Mikuláš byl biskupem v Myře, městečku na území dnešního Turecka. Vykonával dobré skutky a pomáhal lidem v nouzi. Nejznámější legenda praví, že do okna v jednom příbytku dal měšec peněz a zajistil tak třem dcerám jistého otce dobré ženichy. Právě odsud pochází jedna nejmilejší tradice – děti s napětím očekávají, co najdou v punčoše za oknem.

Svatý Mikuláš je i patronem námořníků, k čemuž se váže další legenda. Podle té zachránil tři námořníky na rozbouřeném moři, když je zastihla bouře, hromy a blesky. Říká se, že je dokonce vzkřísil k životu.

Třetí legenda o svatém Mikuláši má v sobě také číslo tři. Podle ní Mikuláš opět zachránil tři mladíky, kteří byli ubytováni v hostinci. Hostinský je však chtěl zabít, a to tak, že je uložil do sudů a zavřel je tam. Jak se zdá, Mikulášovi je velmi blízké číslo tři. Ne nadarmo se na obrazech velmi často zobrazuje se třemi měšci nebo třemi sudy. Ale proč se slaví 6. prosince?

Ponožky na Mikuláša

Mikuláš, co nám dáš?

I přesto, že Mikuláš (dle historických zápisků měl i jména jako Ágios, Nikólaos, Mikola) pocházel bohatší rodiny, sláva mu nestoupla do hlavy, právě naopak. Jeho rodiče mu po smrti zanechali všechen majetek a Mikuláš se rozhodl, že bohatství rozdá chudším. Samozřejmě, že v té době nešlo o sladkosti, z těch by se obdarovaní chudí nenasytili.

Tradice rozdávání sladkostí se rozšířila z Holandska do Severní Ameriky. Druhá možnost je ta, že přišla z Německa. Právě tam se den sv. Mikuláše spojoval s hrou na biskupa a tato hra se později přesunula na 6. prosince. Předtím to však byla jiná jedna noc v roce, během níž se dětičky převlékaly za biskupa z Myry, tedy svatého Mikuláše. A toto datum se zachovalo až do dnešních dob. A ještě jedna zajímavost – Mikuláš jak jej známe dnes, získal svou podobu kde jinde než ve Spojených státech. Do červeného kostýmu a bílých vousů ho oblékl v roce 1931 americký koncern Coca-Cola.

Mikulášská básnička

Mikuláš nedával nic zadarmo, to jistě všechny děti vědí. Všichni obdarovaní si museli odměnu zasloužit. Když vás letos opět navštíví Mikuláš s pytlem plným dobrot, budou vaše děti připraveny.

Ty náš milý Mikuláši,
proč nás tady čerti straší?
Skoro vůbec nezlobíme,
pomáháme, dobře jíme.
Nejsme vzteklé dětičky
a nosíme jedničky.
Někdy nejsme moc pořádní,
a proto máme velké přání,
aby uklízeli jsme si rádi
a byli s mamkou kamarádi.