Velký průvodce dětskou řečí – první slova

26. čec'18

První rok života děťátka je velkým mezníkem, protože právě v tomto období vysloví své skutečné první slovo a podaří se mu první krok. Děti konečně začínají mluvit řečí, která dává rodičům a blízkým smysl a z tohoto pokroku se těší obě strany. Podívejte se s námi na to, jaké posuny dělá vaše dítko v období jednoho roku až 18 měsíců.

Období prvních slov, tedy období od 12. do 18. měsíce představujte v životě děťátka, ale i rodiče, velký milník. Porozumění střídají první gesta a slova doprovázená veselými hrami, z nichž je nepochybně nejoblíbenější hra na vytahování zásuvek. Podívejte se s námi, co všechno ještě dítko v tomto období prvních slov prožije.

Nejprve a, pak bé

Prvními zvuky, které děťátko vysloví, jsou samohlásky a, e, i, o, u. Ty patří z hlediska oromotorických pohybů, tedy pohybů úst, mezi nejjednodušší. K samohláskám se pak přidají souhlásky b, m, p, t a až později ostatní hlásky. Vývin dětské řeči má tedy svou posloupnost, kterou musí rodiče při komunikačních strategiích respektovat. Pokud chcete, aby mělo vaše dítko dobrý základ řeči, je důležité slova a věty vyslovovat nahlas a srozumitelně. Děti se totiž učí napodobováním na základě toho, co slyší a také na základě odezírání ze rtů. Kontakt tváří v tvář, který byl významný v předchozích obdobích, má svůj smysl i v období jednoho roku.

Detska rec kroky

I toto jsou slova

Kolem prvního roku tvoří dětskou slovní zásobu 1 až 16 slov. Tato slova se ještě ne zcela podobají slovům dospělých, ale nejdůležitější je to, že už mají dešifrovatelný význam. Rodiče význam slov většinou pochopí na základě ukazování a opakovaného používání. Připravte se na to, že kako může být ptáček, de zase děda, zvuk š-š-š bude vláček a zvuky, které vydávají zvířátka, budou jejich pojmenováním. tedy bude kravička, hav pejsek a pi-pi může být slepička.

Určitě jste si u dětí všimli, že jedno slovo může pojmenovávat několik věcí. Ve vývinu dětské řeči jde o zcela běžný jev, který však může zmást rodiče a ostatní blízké. Pokud děťátko opakovaně říká hav a ukazuje přitom nejen na pejska, ale i na kočičku, zajíčka a ostatní zvířata, zřejmě toto slovo v jeho slovní zásobě představuje všechna zvířátka. Zpočátku i tak dlouho očekávané slovo jako máma může zastupovat rovněž tátu, sourozence či prarodiče. Mezi první slova dětí patří i ukazovací zájmena, například toto, tam, tady, to, kterými děti umí ukázat na jakýkoli předmět, osobu či jev a rodiče mu porozumí.

Slovo podpořené gestem

To, co dítě neumí v období jednoho roku říci slovy, vyjádří gestem. Právě to se stává nejlepším přítelem dětí. Zpočátku děťátko používá jen slovo, nebo jen gesto, nikdy ne spolu. Později, okolo 14. měsíce, se děti naučí slova a gesta spojovat, čímž vytvářejí jakési dvouslovné věty – slovo znamená první část věty, gesto zase druhou. Kolem 18. měsíce jsou děti schopny během jedné hodiny použít až 100 gest. Ty však s největší pravděpodobností s příchodem slov zaniknou. Gesta najednou nahradí plnohodnotná slova a dítě si už nebude muset pomáhat posunky.

Detska rec milniky

Rozumím, ale nemluvím

Děti mnohem více rozumí, než vyprávějí. Pasivně v tomto období znají mnohá slova, ale aktivně na ně ještě "nedorostly". Děťátko rozezná mnohé předměty denní potřeby a hračky a bez větších obtíží je rodičům přinese nebo ukáže. Ještě je však nepojmenovalo, to přijde až později. Děti jsou však velmi všímavé a rády opakují vše, co vidí u rodičů či jiných lidí, se kterými tráví hodně času. Ne nadarmo jsou již u menších dětí hry na profese tak oblíbené. Všimněte si, že děti vás pozorují a přikládají si telefon k uchu, krmí panenku či vydávají při hře s autíčkem zvuky, které vydává skutečné auto.

Období prvních slov se neobejde bez rodičů, kteří by měli být pro dítě vzorem a inspirací. Dávejte děťátku pravidelně najevo, že ho vnímáte, interpretujte jeho slova a gesta a těšte se na nová, která přijdou co nevidět!