Velký průvodce dětskou řečí - první skutečné věty

11. říj'18

Od prvního nádechu krátce po narození až po první slovo děti překonají obrovské změny a rodičům se ani nechce věřit, že rostou tak rychle. S dvouletým děťátkem se na rozdíl od toho dvouměsíčního dokážou promluvit a mnohem lépe chápou jeho potřeby. Období mezi druhým a třetím rokem života je zlomové a vývojově rychleji než předchozí. Podívejte se na to, proč.

Pouze pár měsíců stačí na to, aby děťátko posunulo od prvních slov k dvouslovným pojmenováním a od nich zase ke skutečným větám. Těžko říci, zda má větší radost z porozumění rodič nebo dítě, kterému už nejbližší okolí konečně rozumí. Období mezi 24. a 30. měsícem života patří magickému číslu tři. Nejen proto, že se blíží třetí narozeniny, ale zejména proto, že dítko promění své jedno a dvouslovné věty na tříslovné.

Co, proč, kdo, kde?

Ještě více než tříslovné věty se období mezi druhým a třetím rokem života spojuje s otázkami. Z pohledu rodiče či příbuzných jsou tyto otázky nekonečné a opakují se, ale pro dítě představují nový způsob učení. Nejčastěji se můžete setkat s otázkou Co?, která se však nevztahuje pouze na pojmenování věcí, má mnohem širší záběr. Dítě se jedinou otázkou ptá na to, jak věc funguje a co se s tím dá dělat. Krátce po vyslovení této první otázky děti přicházejí s další - Kdo?

Děti postupně začínají chápat čas a prostor a nevnímají už jen přítomnost, což dávají najevo novými slovy souvisejícími s časem - nyní, poté, tady, tam, včera, udělám, najím se.

"Toto všechno naznačuje, že dítě začíná chápat jednoduché časové a prostorové vztahy a mluví o nich. Je to zejména díky rozvoji paměti a představ, který nastává po druhém roce života a projevuje se nejen v řeči, ale i v celkovém psychickém životě dítěte, "píší v Knize o dětské řeči autorky.

Prve vety kreslenie

Nárůst slovní zásoby

S přibývajícím počtem slov ve větě a prvními otázkami se rozrůstá i slovní zásoba. Zatímco děti ve věku dvou let používají přibližně 300 slov, dvouapůlleté děti svou slovní zásobu dokáží rozšířit na 450 až 500 slov. Některá slova přitom mohou být vymyšlené, a to že jednoho prostého důvodu - dítě ještě nezná dané pojmenování nebo si na něj neumí vzpomenout, tak si vytvoří vlastní slovo. Příkladem může být čarovník, který zastupuje kouzelníka nebo třeba pichátko, které představuje jehlu či injekci. V tomto věku se projevuje nejen fantazie dítěte, ale i jeho základy slušného chování. Děti totiž začínají používat zdvořilostní fráze typu prosím si, děkuji, líbí se.

Novinkou v slovní zásobě jsou také přídavná jména a zejména slovesa chci a nechci, které z jejich úst uslyšíte relativně často. Jako odpovědi na první otázky se začínají v dětské řeči objevovat ukazovací zájmena nebo slova, které splňují účel těchto zájmen. Všimnout si můžete slova jako takový, taková nebo takto. Velký posun nastává i v používání osobních zájmen já, ty, my, vy a v jejich správném ohýbání. Dítě si v tomto věku ještě ne zcela uvědomuje své vlastní JA, proto o sobě ještě někdy říká použitím svého jména.

Výslovnost a porozumění

Pokrok se v tomto období netýká pouze samotného užívání slov, ale i dětské gramatiky či výslovnosti. Kromě zájmen, přídavných jmen a nových sloves děti začínají správně používat předložky, přičemž mezi první patří v, na a do. Ke konci tohoto dvou a půl roku období se objevují i ​​předložky s a k. Velkým krokem vpřed je také výslovnost jednotlivých hlásek, konkrétně jde o hlásky h, g, s a c, které jsou pro děťátko nové, ale rychle si je osvojí a naučí se je správně používat.

Pro rodiče, ale i děti má velký význam vzájemné porozumění, které byste před pár měsíci očekávali pouze marně. Pokud dáte dítěti ve věku 30 měsíců do ruky hřeben či lžíci, ví, co má s těmito předměty dělat a nezmýlí si je. Rozumí nejen slovům, ale i gestům a mimice a stejně umí samo s gesty zacházet. V tomto období je však nepotřebuje tak velmi jako v předchozím, protože mnohé myšlenky umí vyjádřit slovně.

Období vzdoru

Období mezi druhým a třetím rokem života může být pro rodiče pořádnou zkouškou trpělivosti. Dítě se totiž dostává do pověstného období prvního vzdoru. Všechny věci chce vyzkoušet samo, což rodiče zejména v časové tísni odchodu do školky může přivádět do zoufalství. Trucování je doprovázeno větičky já sama, já sám, já chci, já nechci, ale také omezenými možnostmi provádět některé činnosti samostatně. Dítě chce všechno vyzkoušet a dokázat to samo, ale jeho možnosti jsou omezené. A to nejen nedostatečnou silou, ale i rodiči, kteří nedovolí dětem kreslit po stěnách či krájet nožem.

Toto období prvních konfliktů mezi rodiči a dětmi se projevuje kopáním, křikem, ale také házením se o zem. Pro toto období to však není nic neobvyklého. Znamená to pouze jedno - dítě se dostává na vyšší vývojovou úroveň a tímto si prostě musí projít. Některé děti období prvního vzdoru přežijí bez výraznějších konfliktů, jiné se házejí na zem i na veřejnosti a na první pohled mohou působit nezvladatelně. Nejdůležitější je v tomto období komunikace s dítětem, a to zejména v situacích, kdy stůj co stůj touží po nové hračce či sladkosti.

Prve vety vzdor

"Jakože" hra

Dvou až tříleté děti milují hry, ve kterých mohou cokoli předstírat. Jejich fantazie se totiž probouzí a rozvíjí se i představivost a samotná dětská hra. Děti vás v tomto období potěší různými čmáranicemi, které postupně přejdou do úhľadnejších tvarů. Dítě je nadšené z každého výtvoru a určitě si zaslouží i rodičovské ocenění, ačkoli vám jejich kresby nedávají žádný smysl. Oblíbené jsou také všelijaké hry na profese - vaření, mytí, péče o panenku, módní přehlídka, oprava televize či mobilu.

Mnohem zajímavějšími se však stávají i pohybové aktivity a hry na čerstvém vzduchu. Děti jsou v tomto období šikovnější a koordinovanější, dokáží udržet rovnováhu a mnohé se již poprvé posadí na kolo či postaví na lyže. Chodí na špičkách jako baletky a s nadšením seskakují ze schůdků či přeskakují menší překážky. Děti si užívají pohled z ramen tatínky, kde jim vesele sedí během procházek a tváří se, že sedí na koníkovi. To, že si uvědomují své tělo v prostoru, bude později důležité pro pochopení prostorových vztahů.

Období před dovršením třetího roku představuje pro děti velký mezník ve vývinu, z něhož mají radost i rodiče. Vyzbrojte se trpělivostí při odpovídání na nekonečné otázky a připravte si mnoho papíru a barviček! Čeká vás období plné fantazie.