Jak přežít období vzdoru?

  Kategorie: Výchova dítěte,
21. lis'16

Vzpomínáte si na časy, kdy jste ještě neměli děti a pozastavovali jste se nad řvoucím a trucujícím dítětem v plném nákupním centru? Dnes jste na opačném břehu a ten malý andílek, jehož záchvat zuřivosti změnil k nepoznání a který na sebe strhl pozornost kolemjdoucích, je váš. Poradíme vám, jak přežít s dětmi období vzdoru a záchvaty zuřivosti.

Období vzdoru je pro rodiče zkouškou trpělivosti. Oblékání se, krmení, uspávání – z banálních aktivit se v období vzdoru stává doslova boj. Oblíbenou odpovědí dětí je „ne“, trucují, třískají hračkami, nereagují na slova rodičů, kopou, lehají si na zem... Projdou si jím téměř všechny děti v období od dvou do čtyř let. Je důležité vědět, že takový hněv není namířen vůči rodičům, ale je projevem narušení obvyklých pravidel a rituálů, na které je dítě zvyklé. Zároveň jde o důležitou etapu ve vývoji samostatnosti dítěte a testování hranic nezávislosti, kterou mrňous objevil.

Děti období vzdoru

Záchvaty zlosti a nezvládání emocí

Malé děti nemají vyvinutý smysl pro sebekontrolu a záchvaty vzteku u nich mají různé projevy. Těžko ovládají své emoce a zpracovávají negativní pocity. Ve chvílích hněvu mnoho rodičů neví jak reagovat, zejména pokud se jim nějaká scénka přihodí na veřejnosti. Zachovat si chladnou hlavu a odvést dítě jinam, ignorovat ho a nechat ho vyplakat se na zemi přímo v potravinách, nebo dát mu jednu po zadku? Na čem se shodují dětští psychologové?

Už miminko si dokáže zapamatovat reakce rodičů a z nich pak vyvodit důsledky svého chování.

Předejděte amoku

Hněv často přichází i tehdy, když jsou děti unavené nebo hladové a neumí tyto informace zpracovat jako dospělí. Vnímavý rodič zná blížící se výbuch hněvu a může se pokusit rozptýlit dítě tím, že zaujme jeho pozornost jinou aktivitou. Pokud se vám to nepodařilo a dítě je zlostné, nekřičte na něj. Snažte se odstranit původ vzdoru (například hračku nebo sladkost). Dítě v amoku odveďte jinam a vysvětlete mu, že se chová nevhodně.

Nenechte se vyprovokovat

Vytrvalým pláčem se děti někdy snaží vyprovokovat rodiče, aby dosáhly své. Tyto projevy ignorujte a neustupte, mrňous s pláčem přestane. Rychle zjistí, že pláčem a křikem si nic nevydobyde. Pokud se objeví kopání, bouchání či kousání, reagujte na toto chování a netolerujte, aby dítě ubližovalo vám nebo jiným. Po skončení hněvu, si s dítětem o celé situaci promluvte.

Hněv a vztek u dětí

Společná pravidla

Psycholožka Anette Kast-Zahn, která napsala několik bestsellerů o dětské výchově, doporučuje zavést v rodině pravidelné rituály a nepsané zákony, které budou dodržovat všichni. Ve Švédsku například děti nedostávají sladkosti během týdne, jedině v sobotu. Nenajdete je dokonce ani u pokladen v supermarketech. Sobota je pak pro děti jakýmsi svátkem, během kterého dostanou „Lőrdagsgodis“, sobotní sáček sladkostí. V neděli sáček opět zmizí a s ním až do dalšího víkendu i téma sladkostí.

10 tipů jak zvládat období vzdoru

  1. Děti se učí pravidlům už jako miminka, umí si zapamatovat reakce rodičů a vyvodit důsledky svého chování. Dodržujte pravidla již u nejmenších dětí.
  2. Vyhýbejte se situacím, které by dítě mohly rozladit – nezačínejte aktivity, pokud je dítě hladové nebo unavené.
  3. Pokud je rozrušené, nechte ho, ať pojmenuje své pocity.
  4. Nabídněte mu alternativu, například v jídle nebo oblékání, aby si mohlo vybrat samo.
  5. Nechovejte se direktivně, jednejte s dítětem jako s partnerem.
  6. Neodměňujte nevhodné chování, ať už zvýšenou pozorností nebo sladkostí na uklidnění.
  7. V případě amoku zapomeňte na diskusi a použijte metodu obehrané desky – opakujte několikrát, co má dítě udělat.
  8. Netrestejte ho dodatečně, ale uplatněte logický důsledek – trest musí přijít okamžitě, aby si ho umělo spojit s chováním. Pokud například neposlouchá na procházce, odveďte dítě ihned domů.
  9. Reagujte stejným způsobem na jakémkoli místě, ať už doma nebo venku.
  10. Nastavte dětem hranice správně a včas, aby z nich nevyrostli egocentrici.