5 důvodů, proč je hra s panenkami pro děti důležitá

5 min.
18. lis'21

Panenky jsou jedny z nejstarších hraček, se kterými si hrály děti již před tisíciletími. Panenky z hlíny, vosku, dřeva, kukuřičného šustí a později z porcelánu vystřídaly ty s měkkými tělíčky a různými interaktivními funkcemi. Historie panenek dokazuje, že tyto hračky plní v dětství velmi důležitou roli.

Děti se učí pozorováním, ale také tím, že napodobují. Hra s panenkami byla odpradávna hrou, díky které se děti učily lépe porozumět nejen sobě, ale i světu, který je obklopuje. Bez ohledu na pohlaví může hra s těmito hračkami velmi pozitivně ovlivňovat emocionální rozvoj dětí, ale to není ani zdaleka jediný důvod, proč by panenka neměla chybět vaší dceři i synovi.

Rozvíjení kognitivních schopností

Panenky dávají dětem příležitost k procvičování kognitivních schopností, a to tím, že je aplikují na někom jiném. Přibližně kolem 2–3 let si děti začnou hrát s panenkou tak, jako kdyby byla panenka jejich rovnocenným partnerem, povídají si s ní, krmí ji, převlékají, uspávají.

Hrou s panenkou si děti osvojí také hygienické dovednosti, jako je mytí zubů, koupání a česání vlasů. Mnohé panenky už dnes mohou děti opravdu koupat, čímž se ještě více prohlubuje toto učení a poznávání světa dospělých. Děti si nejprve nabyté kognitivní schopnosti procvičí na panence a později je začnou zkoušet i na sobě, ale také na sourozencích a rodičích.

Hra s bábikou dievča

Empatie, soucit a zodpovědnost

S nabýváním kognitivních schopností jde ruku v ruce i zodpovědnost, empatie a soucit. Děti se učí, jak pečovat o panenku, vědí, že ji musí nakrmit, přebalit a povozit v kočárku – jednoduše za ni přebírají plnou zodpovědnost. S tím velmi úzce souvisí schopnost zpracovávat emoce. Děti se už v takovém raném věku dokážou vcítit do potřeb jiných lidí, umí i díky hře s panenkou projevit soucit a díky tomu se z nich stávají pečliví, milující lidé.

Hra s panenkou jim pomáhá pochopit, jak funguje svět kolem nich, ale také jejich vlastní svět. Pozorně sledují rodiče a tytéž vzorce chování pak přetavují do hry s panenkou. Péče o oblíbenou hračku navíc děťátko lépe připraví na příchod mladšího sourozence. Panenka, která vyžaduje péči a lásku umožňuje dětem vidět svět z jiného úhlu pohledu – z toho rodičovského. Dítě díky této hře získává sociálně-emocionální dovednosti, které mu dávají šanci převzít kontrolu nad věcmi nevinným, bezpečným způsobem.

Zdokonalování jemné motoriky

Každodenní hraní s panenkou nepochybně ovlivňuje také jemnou motoriku, která se rozvíjí a zdokonaluje. Okolo jednoho roku si děťátko osvojuje pinzetový úchop, který si během hry s panenkou neustále procvičuje. Uchopí drobný hřebínek pro panenku, obléká ji a krmí. Jak jsme již zmiňovali, tyto dovednosti nejprve vyzkouší na panence a poté bude pracovat na zdokonalení jemné motoriky na sobě.

Postupně bude děti lákat péče o sebe, dorostou do stádia, kdy budou chtít všechno dělat samy, a přestože bude vašemu synovi či dceři trvat zapínání bundy se zipem celou věčnost, nechte děti, ať se s tímto úkolem popasují vlastníma rukama. Díky objevu těchto schopností bude i krmení trvat déle, ale tyto vývojové milníky děťátko snáze zvládne i díky hře s panenkou.

Rozšiřování slovní zásoby

Hra, ve které děti předstírají různé úkoly, má neuvěřitelný vliv na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Děti si už odmalička povídají s hračkami a žvatlají v jejich přítomnosti. Nejprve vám tyto „rozhovory“ nemusí dávat smysl, ale časem určitě přijdete na to, že děťátko během hry s panenkou popisuje své chování a možná dokonce vypráví panence smyšlené příběhy.

Rozšiřování slovní zásoby však můžete podpořit i jinak. Zapojte se i vy do hry s panenkou a pojmenovávejte části těla. Nezapomeňte vždy poukázat na to, že tak jako má ruce, nohy, oči, ústa či nos panenka, má toto všechno i děťátko a také vy. Později můžete přejít na jednotlivé kusy oblečení a jiné pomůcky, které pomáhají vašim dětem starat se o panenku. Vedle podstatných jmen se věnujte i slovesům a komentujte to, co děťátko s panenkou dělá. Opakování je matkou moudrosti a v případě rozšiřování slovní zásoby dětí to platí dvojnásob.

Hra s bábikou a chlapec

Učení se o světě a jeho rozmanitosti

Dítě si již velmi brzy uvědomuje, že svět je rozmanitý a že není limitován pouze na jeho osobu, rodiče a sourozence. Postupně zjišťuje, že lidé mají rozdílnou barvu vlasů, očí a pleti, že jsou zde kluci i holky, že někteří nosí brýle, mluví jiným jazykem a podobně. Už dávno přišly na trh panenky, které dětem ukazují právě tuto rozmanitost světa. Důkazem je panenka Ken, která v roce 2021 slaví neuvěřitelné 60. narozeniny a upozorňuje lidi na to, že panenka nemusí být pouze ženského pohlaví.

Kromě mužské panenky najdete na trhu i panenky z jiných kultur, které pomáhají dětem ztotožnit se s jejich vlastní kulturou, ale také je seznámí s jinými kulturami a etnickými skupinami. Panenky s jinou barvou pleti, jinými vlasy, oblečením nebo křivkami naučí děti již v útlém věku akceptovat svět v celé jeho rozmanitosti. Díky tomu budou děti vyrůstat bez předsudků, budou společensky otevřenější a nebudou vytvářet zbytečné rozdíly mezi lidmi.

Panenky patří do rukou dětem stejně (ne-li víc) jako jiné hračky a nezáleží na tom, zda máte dceru nebo syna. Hra s panenkou pomůže dětem rychleji a snáze pochopit svět, ve kterém žijí a díky péči o ni z nich vyrostou citliví, zodpovědní a milující lidé.

Objevte krásné panenky