Hrají si vaše děti na různá povolání? Podporujte je v tom

Asi každý z nás v dětství dostal otázku: „Čím chceš být, když vyrosteš?“ A každý z nás určitě po něčem toužil – letět do vesmíru, hasit požáry, chytat zloděje, učit děti ve škole, stát se oblíbeným hercem či uznávaným vědcem. V dětství si někteří dokonce "vyzkoušeli" několik profesí, než přišli na to, co chtějí opravdu dělat. Napodobování povolání je hrou, která nejenže dětem pomáhá v jejich budoucím směřování, ale prospívá taky jejich osobnostnímu vývoji.

Hry na profesie

Takové dětské hry začínají nejprve prostým napodobováním. Hravé imitování se objevuje někdy ve věku 12 měsíců, když dětičky začínají kopírovat různá gesta.

 Od dvou let však nastupuje na scénu hra se symboly. To znamená, že drobečkové jsou schopni imitovat odpozorované situace s pomocí různých rekvizit nebo hraček. Napodobují například pití imaginární kávy ze šálku nebo krmení panenky přesně tak, jak to dělají dospělí.

Důležité vzory chování

Kromě skutečného domácího prostředí bývají v raném dětství zdrojem vzorů zejména filmy a pohádkové knížky. I proto prckové nejprve imitují postavičky, se kterými se setkávají ve fantazijních příbězích, jako jsou princezny či komiksoví superhrdinové. Později samozřejmě zjistí, že nejde o skutečné lidi, ale o fiktivní charaktery, a tak svůj zájem přesměrují na skutečné vzory – policajta, paní učitelku nebo pana designéra, který navrhuje ta skvělá super rychlá auta a podobně.

Děti si pozorováním světa vytvářejí jakýsi repertoár různých situací – jakýchsi scénářů, které si ukládají do své paměti a později je využívají při hře, jako třeba obraz paní za pokladnou v supermarketu nebo lékaře, který dělá bandáž. Právě hra jim umožňuje tyto vzory chování ozřejmit a natrénovat si reakce v podobných situacích.

Věděli jste, že...?

Ve světě vznikají speciální dětská centra, ve kterých se děti mohou hravou formou seznamovat s povoláními dospělých. Zjišťují tady, co jednotlivá zaměstnání od člověka vyžadují a co by je teoreticky mohlo v budoucnu bavit. Našli byste zde improvizované lékárny, nemocnice, nahrávací studia, policejní stanice či mateřské školy.

Vše se samozřejmě děje za pomoci skutečných odborníků z dané profese a s ohledem na hlavní cíl – hru a zábavu. Dětští policisté si třeba trénují své pozorovací schopnosti tím, že analyzují improvizované místo činu. Hledají indicie, které je mohou přivést k řešení případu. Takto si tříbí nejen kreativitu, ale i úsudek.

Dětičkám dokonce za aktivitu platí speciální dětskou měnou, za kterou si mohou přímo v centru koupit jídlo, pomůcky do školy nebo je jednoduše věnovat na charitu.

Pro rodiče je to zase jedinečná šance odpozorovat, kde mají jejich ratolesti silné stránky a kde se naopak skrývají jejich slabosti. Takto pak umí objektivně, bez ohledu na své vlastní přání, zhodnotit, čemu by se jejich potomci měli v dospělosti věnovat.

Hra na lekára

Od fantazie k inteligenci

Během svého života si dospělí často nemají šanci vyzkoušet několik různých zaměstnání, zvolí si nesprávnou vysokou školu a později ještě v třicítce tápou, co by vlastně chtěli dělat. Díky hrám na profese se děti mohou alespoň zčásti dozvědět více o konkrétním povolání a vybrat si to, ke kterému podvědomě nejvíce inklinují.

Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezeny pouze na to, co známe a čemu rozumíme. Představivost však pojímá celý svět. Albert Einstein

Jestli vaše ratolesti při svých hrách imitují různá zaměstnání, rozvíjejí si ve velkém vlastní představivost. Zatímco některé mají přirozené sklony vymýšlet si, v jiných je třeba obrazotvornost podněcovat. Hry na povolání tuto stránku dětské osobnosti pouze podporují.

Když si děti hrají na herce, hasiče nebo učitele, mají možnost stát se na chvilku někým jiným a vžít se do jeho kůže, zároveň však musí získat co nejvíce informací, aby inscenované situace byly hodnověrné. Při hře na lékaře tak začnou používat slova, jako například fonendoskop či rentgen, aniž by se je musely učit. Je to vlastně interaktivní způsob vzdělávání, který často přináší více efektivity než rutinní biflování se.

Právě proto taková hra stimuluje i rozvoj inteligence, zvědavosti či kritického myšlení. Přirozeně dětem pomáhá v tom, aby se zajímaly o svět kolem sebe. Všechny zmíněné vlastnosti jsou pro každého člověka mimořádně důležité nejen v budoucím povolání, ale i v období osamostatňování se.

Hra na pilota

Bezpečné poznávání světa

Díky napodobování různých zaměstnání si nejmenší mohou nanečisto vyzkoušet skutečný život, ale bezpečným způsobem. Ocitají se v situacích, kde je třeba řešit problémy, roztržky či větší konflikty. Poprvé se setkávají i s otázkami morálky a učí se, co je správné, například, že cizí věci si nelze jen tak vzít, že za služby a zboží je třeba zaplatit.

Hry na dospělé podporují v dětech i sociální dovednosti – mají pro ně velký význam z hlediska schopnosti komunikovat verbálně i neverbálně (čili pomocí gest a mimiky) s vrstevníky i dospělými. Učí se, jak kontrolovat vlastní impulsy a že je potřeba respektovat i rozhodnutí ostatních.

Děti si dokonce mohou utužovat vzájemné přátelství, protože při hře na profese je třeba spolupracovat, naslouchat a reagovat.

Děti často kopírují věty či fráze, které používají rodiče, známí nebo jiní dospělí. Takto si rozvíjejí svou slovní zásobu a učí se význam slov, aby je později uměly správně využívat, nemluvě o tom, že si tříbí celkový řečový projev.

Nezapomeňte své děti pozorovat

Psychologové dokonce doporučují, aby si rodiče na různá povolání hráli spolu s dětmi. Dozvíte se víc, než si myslíte – jak vaši andílci vnímají a interpretují všechno, co je učíte, jak se cítí, když je napomínáte, čeho se obávají a na co jsou naopak hrdí. Nejmenší takovou hrou ukazují, jak oni sami vnímají reakce "velkých" a dospělým tak nevědomky nastavují zrcadlo.

10 výhod her na profese

  • Umožňují dětem vyzkoušet si reálné životní situace.
  • Rozvíjejí v nich představivost, zvědavost a kritické myšlení.
  • Zlepšují komunikaci a celkový řečový projev nejmenších.
  • Pomáhají prckům objevovat svět, zkoumat a experimentovat.
  • Rozvíjejí sociální dovednosti a spolupráci, jakož i smysl pro zodpovědnost.
  • Pěstují u dětí empatii – schopnost vžít se do kůže toho druhého.
  • Pomáhají jim osvojit si vzorce chování, které společnost považuje za dobré a správné.
  • Rozšiřují dětem obzory poznání a nenásilně jim doplňují nové vědomosti.
  • Podněcují v nejmenších sebeuvědomění a vlastní směřování v životě.
  • Učí děti různé kulturní a společenské návyky.

Vyberte vhodné hračky

Hračky jsou skvělými rekvizitami, pokud jde o napodobování profesí. Několik z produktů z kategorie Hry na profese jsou dokonce velmi sofistikované a vytvořené tak, aby dětem umožňovaly dotáhnout hru do nejmenších detailů.

Elektronická kuchyňka pro děti Smoby Tefal Studio XXL

Elektronická kuchynka pre deti Smoby

Dětské kuchyňky jsou ideální hračkou, se kterou si mohou chlapci i holčičky vyzkoušet "opravdové" kuchtění. Všechny blikající spotřebiče a bublající hrnce, které jsou k nerozeznání od skutečných, či další doplňky umožňují prckům simulovat reálné práce v kuchyni. Tato elektronická dětská kuchyňka je navíc navržena podle nejnovějších trendů v designu. Díky velkorysé ploše varného ostrova si s ní bez problémů zahraje i několik dětí.

Dětské kuchyňky

Domeček pro panenku Smoby Baby Nurse Zlatá edice

Opatrovateľské centrum pre bábiky Smoby

Holčičky mají přirozený pečovatelský instinkt, který obvykle odpozorují od svých maminek, a tak jsou centra péče o panenky jedněmi z nejlepších dárků, jaké můžete své malé slečně dopřát. Multifunkční hračka pro dívky od 3 let se skládá ze tří hracích částí – koupelny, kuchyňky s jídelní židlí pro miminko a ložnice s kolébkou. Z pečovatelského centra se tak rázem stanou roztomilé jesle.

Panenky pro děti

Mechanická dětská vrtačka Smoby Bořek Stavitel

Detská vŕtačka Smoby Staviteľ Bob

I vy máte doma malého kutila, který netouží po ničem jiném, jen se stát opravářem nebo velkým konstruktérem? Pak ho nejvíce potěšíte dílničkou či pomůckou na kutilství, jako je například tato úžasná dětská vrtačka, která po stisknutí hučí a točí se dvěma různými způsoby pro ještě realističtější a zábavnější hru.

Dětská dílna a nástroje

Skládací dřevěná školská lavice Smoby Modulo Space

Školská lavica s tabuľou Smoby

Učitel patří do top desítky vysněných dětských povolání. Pedagog je totiž člověkem, se kterým se děti setkávají denně již od mateřské školy. Dětičky v předškolním věku touží být jako jejich starší kamarádi, ale protože školu ještě navštěvovat nemohou, vynahrazují si to hrou. K tomu jim skvěle poslouží dřevěná lavice s psací deskou, velkým úložným prostorem a lavičkou k sezení jako ve škole. Psací deska se dá kolmo nadzvednout, díky čemuž se hravě změní na oboustrannou tabuli.

Školní potřeby