Kdy je čas na návštěvu logopeda?

  Kategorie: První roky dítěte,
27. úno'18

Každé děťátko má ve vývinu své vlastní tempo, ale existují období, během nichž by již mělo ovládat jisté věci. To platí i v případě vývinu dětské řeči. Pokud máte pocit, že vaše děťátko ve srovnání s vrstevníky zaostává, navštivte logopeda. Ten už přesně bude vědět, jak děťátku pomoci.

Odkládání návštěvy logopeda může vést v budoucnosti k větším potížím, než je jen porucha řeči. Zejména v předškolním období a během základní školy se mohou spolužáci vašemu děťátku vysmívat, což může vést až k šikaně. Nedovolte, aby malá porucha řeči v raném stadiu jejího vývoje došla až tak daleko, když první dveře logopeda mohou být jen pár metrů od vás.

Poruchy řeči nepřehlížejte

Většina z nás si pod poruchou řeči představí špatné vyslovování hlásek, ale v mnoha případech jde i o koktání a brblání či zpoždění vývinu řeči. Tyto poruchy mohou být dědičné, ale v žádném případě nedovolte, aby se to větou „Má to po mně“ i skončilo. Pokud má vaše děťátko pět let a za chvíli půjde do školy, mělo by mluvit čistě. Správná výslovnost v prvním ročníku je prvním předpokladem toho, že školáček se naučí správně číst vše, co se od něj bude očekávat. S tím souvisí i psaní - dítě s poruchou řeči často píše to, co říká a ne to, co by mělo říkat. Čím déle budete první návštěvu odkládat, tím obtížněji se bude dítě ve škole adaptovat.

Správny vývin reči

Proč se řeč nevyvíjí?

Důvodů, proč děťátko nemluví nebo proč mluví špatně, může být několik. Příčinou, kterou dokážete odstranit i doma je nedostatek komunikace. S dětmi je třeba mluvit tváří v tvář, protože i tak dokážou napodobit správnou výslovnost. Děti vyrůstají s mobily a tablety v rukou, hrají hry a dívají se na pohádky, které nevyžadují verbální komunikaci. Proto se vývin řeči zpomaluje nebo se řeč vyvíjí nesprávně. Pomoci mohou i vrstevníci ve školce, takže zápis děťátka do ní neodkládejte.

Vážnější příčinou je nedostatečné vyvinutí artikulačních orgánů. Stává se tak zejména v případě předčasně narozených dětí, ale není to pravidlem. Ne zcela vyvinuté artikulační orgány mohou mít i donošené děti. Řečové orgány jsou svalové, takže je třeba je posilovat. Proto je důležitá komunikace – mluvení, čtení pohádek, zpívání. Důležité je i to, jak dlouho dítě kojíte. Příliš dlouhé kojení, ale i cucání dudlíku a pití z láhve má za následek nesprávnou polohu jazyka, což vede ke špatné výslovnosti.

Postupná výslovnosť hlások

Postupná výslovnost hlásek

Nejste si jisti, zda je vaše děťátko pozadu? V jistém věku je ještě nesprávné vyslovování hlásek v pořádku. Děti si řeč usnadňují záměnou hlásek nebo jejich vynecháváním a je přijatelné i špatné skloňování a nesprávný slovosled. Mezi druhým a třetím rokem by měly děti umět vyslovit hlásky n, m, p, h, t, k a mezi třetím a čtvrtým rokem hlásky f, v, g, b, j a d. Nejtěžšími hláskami v češtině jsou hlásky l, r a ř, ale i sykavky, ale do pěti let by děti měly zvládnout i ty a před nástupem do školy by měly mluvit čistě.

Návštěva logopeda může být stresující, ubírá z času, ale přináší pozitivní výsledky. Každé dítko postupuje jiným tempem, proto na to své nekřičte, pravidelně s nimi cvičte podle pokynů logopeda a buďte trpěliví. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Když se vaše děťátko zbaví řečové poruchy v raném dětství, v životě, a zejména během školních dob, to bude mít mnohem jednodušší.