Velký průvodce dětskou řečí – do prvního roku

  Kategorie: První roky dítěte,
22. čen'18

S příchodem prvních narozenin se život miminka začíná výrazně měnit. Děťátko poznává svět z jiných pohledů, mnohem více objevuje a oproti předchozím měsícům aktivně komunikuje s okolím. Řeč dětí se v tomto období rozvíjí mnohem rychleji. Podívejte se s námi na to, jaké pokroky dělá děťátko od osmého do dvanáctého měsíce.

Období žvatlání a vrkání má už děťátko v osmém měsíci za sebou a nyní přichází čas na větší změny. V průběhu 9. měsíce se dětičky poprvé posadí a kromě hladu, potřeby matky či jiných základních potřeb dávají najevo i touhu, a to touhu po hračkách nebo předmětech, které nejsou v jejich bezprostřední blízkosti. Tak vzniká první gesto, které v období záměrné komunikace není ani zdaleka posledním.

Období prvních objevů

Toto období je v životě děťátka velkým mezníkem, protože mnohé události se stanou poprvé a knížka o děťátku se bude naplňovat raz-dva. Období, během kterého směřovaly předměty z ruky přímo do úst je již minulostí, nyní přichází na řadu objevování. Kromě uchopování předmětů a jejich přemisťování patří mezi největší objev tzv. stálost předmětů. Děti začínají hledat předměty, které nevidí, protože vědí, že existují. Pokud spadne nějaká hračka na zem a malý objevitel ji nevidí, ví, že tam někde musí být a nevypařila se.

Ve sféře objevování dochází ještě k dalšímu důležitému milníku, a to je pochopení souvislosti mezi příčinou a důsledkem. Dětičky ve věku 9-10 měsíců zjišťují, na co je dobrý vypínač na světlo, šňůrka na zvukové hračce a podobně. Všechny každodenní činnosti jako mytí nádobí, věšení prádla, vysávání, telefonování či nakupování jsou pro děti nesmírně zajímavé a pokud budete pozorní, určitě si všimnete, že váš mrňous se snaží všechno napodobit. Tyto činnosti jsou doprovázeny různými zvuky, které jsou prozatím pro danou činnost pojmenováním.

Detská reč a objavy

Pá-pá, tata, paci-pac

v předchozím článku jste se mohli dočíst, že dětská řeč se nevyvíjí samostatně, ale je doprovázena i vývinem motoriky, myšlení či poznávání. Ještě před prvním srozumitelným slovem děťátko svět poznává a snaží se mu porozumět. Toto období lze u děťátka postřehnout až 2-3 měsíce před samotným vyprávěním. S končícím se prvním rokem by děťátko mělo pohotově reagovat na zákazy typu ne nebo no-no, umí na pokyn rodiče udělat pá-pá, zatleskat paci-paci, ví, co dělá ťik-ťak a dokonce umí ukázat, jak velké naroste.

První vytoužené slovo přichází v období jednoho roku. Od děťátka však nečekejte okamžitě celistvá náročná slova, ani chodit se nenaučí přímo ze sedu, což se také děje v tomto období. Za první slova se dají považovat slabiky, které označují předmět, osobu nebo činnost, už to tedy nejsou náhodné nebo pudové zvuky. Slovo to může v dětské řeči znamenat auto, bu může být jakékoliv zvířátko a da může zastupovat nějakou činnost, například koupání. Pro děti je v tomto období běžné i to, že jedním slovem označují několik věcí a interpretace je tak velmi situační.

Jak komunikovat v tomto období?

Podobně jako v předchozím období, i kolem prvního roku je základním a nejdůležitějším pravidlem mluvit s děťátkem. Důležitá je správná a výrazná artikulace a komunikace tváří v tvář. Děťátko se snaží napodobovat nejen pohyby rtů, ale i mimiku a zjišťuje, co čím dosáhne. V komunikaci nevynechávejte gesta, která děťátko v tomto věku používá hodně často. Reagujte na pohledy a gesta děťátka, neignorujte jeho prosby, které ještě neumí vyslovit.

Během rozhovoru s děťátkem se snažte používat kratší a jednodušší věty, kterým váš malý řečník lépe porozumí a rychleji se naučí opakovat. Pokračujte také v komentování činností, např. teď jdeme papat, obujeme Aničce botičky, dáme tatínkovi pá-pá. Rovněž nálepkujte věci ve svém okolí, se kterými se setkáváte a připomínejte děťátku, že toto je kočička, tamto auto a tohle tričko je špinavé.

Detská reč a hra

Nové rutiny v podobě her

Děti se v období od osmého měsíce dokážou kromě denních rutin zapojovat i do těch sociálních. Jde v převážné míře o jednoduché společenské hry, do kterých se zapojí spolu s rodičem, starším sourozencem nebo jiným dospělákem. Mezi nejznámější a nejoblíbenější hry patří hra na schovávanou, paci-paci-pacičky, ale i hra s předměty. Každé dítko projeví nakažlivé nadšení při stavění a shazování věže z kostek, ale sociální rutinou v tomto období bude i vkládání kostek do krabice, míchání čaje, koulení míče nebo tlačení chodítka před sebou. Nesmírně zajímavou hrou je také otevírání zásuvek a zkoumání jejich obsahu, listování v knize a kouzlo děťátko najde i v uchopování kousků ovoce a následně ve vkládání do úst.

Vývin dětské řeči je od osmého do dvanáctého měsíce plný pokroků, které jsou doprovázeny nadšením, radostí a smíchem z prvního úspěšného gesta či slova. Buďte v tomto období po boku svého prcka a těšte se z nových objevů spolu s ním.

Zdroj: HORŇÁKOVÁ, Katarína, Svetlana KAPALKOVÁ a Marína MIKULAJOVÁ. Kniha o dětské řeči. Bratislava: Slniečko, 2005. ISBN ISBN 80–969074–3–3.