Velký průvodce dětskou řečí – od jednoho ke dvěma slovům

5 min.
20. zář'18

V období prvních slov dítě cítí radost z vyslovených zvuků, které už konečně dávají smysl i rodičům. V následujícím období se tato radost pouze prohloubí, a to v důsledku binomických pojmenování, které jsou pro období 18. až 24. měsíce typické. Co všechno vás ještě během těchto měsíců čeká?

Během období prvních slov, tedy od 12. do 18. měsíce, děti ovládají aktivně asi 50–70 slov, ale v dalším období toto číslo velmi rychle roste. Děťátko vás ve věku kolem roku a půl až dvou let potěší nejen množstvím nových slov, ale i slovních spojení v kombinaci s gestem. Podívejte se spolu s námi na to, jak budou tyto změny probíhat a jak se řeč dětí vyvíjí v tomto období.

O krok blíže k dokonalosti

I takto by se dal popsat vývin dětských slov. Zatímco v předchozím období patřil jeden výraz více předmětům (buď na základě vnější podobnosti nebo funkce), v tomto období nastávají velké změny. Děti si postupně začínají všímat ostatních vlastností a znaků, které jednotlivé předměty charakterizují a přidělují jim nové názvy. Ještě před pár týdny mohlo být kako nejen auto, ale i kolo a vlak, jednoduše vše, co spojovala funkce transportu. Děti zároveň přestávají svět kolem sebe poznávat rukama a ohmatáváním a mnohem více zapojují zrakový smysl. S tím bezprostředně souvisí "objektivizace" světa, subjektivní vnímání se zatlačuje do pozadí a okolní svět děťátko začíná popisovat binomický větami, ačkoli dialog stále vede rodič.

Děti v tomto období zdvojují nejen věty, ale i gesta a činnosti. Kromě toho, že na počátku 18. měsíce samostatně říkají přibližně 50 slov, začínají častěji spojovat slovo s gestem, například děťátko ukáže na máminy boty a zároveň řekne máma. Zároveň ví, že každá činnost má svůj výsledek, proto není ničím neobvyklým, že po zamíchání kakaa si děťátko odpije z hrnečku. I když se to na první pohled nemusí zdát, "lepení" slov k sobě je pro dítě velkým milníkem. První nejčastější otázkou, kterou vám mrňous položí, je většinou otázka "Kde je?". Mnohým se taková spojení budou zdát nedokonalá, ale dítě jednoduše vyjadřuje to, co je z jeho pohledu nejdůležitější a protože ještě neumí ohýbat, slova k sobě pouze připojuje.

Detska rec vyvin

Počátky gramatiky

Dvouleté děti mají ke konci tohoto období slovní zásobu plnou nových slov a znají mnohem více předmětů, než ve věku jednoho roku. Na začátku, kolem 18. měsíce, děti stále žijí v přítomnosti, což se odráží i v jejich řeči. Popisují to, co právě prožívají a čas i prostor vnímají velmi subjektivně. Vše, co se děje, se děje tady a teď. Kolem 24. měsíce však dochází k výrazným změnám, řeč dětí již obsahuje i zmínky o minulosti. Gramatika minulého času je sice zjednodušená, takže přípony -l, -la, -lo děti vyslovují jako -j, -ja, -jo nebo -v, -va, -ve. Pro toto období je také příznačné první vyjadřování vlastních pocitů, takže pokud se děťátko udeří, zřejmě uslyšíte "bojí to".

S prvními náznaky jednoduché gramatiky je spojena i jednoduchá výslovnost, která je však pro rodiče a nejbližší známé velmi dobře srozumitelná. Zkracování slov má nejčastěji podobu první nebo poslední slabiky slova a příznačné je i zjednodušení souhláskových skupin. Havko je najednou havo, otevřít bude oit, bác se změní na a kde bude de. Velkým posunem vpřed je postupné vyslovování hlásek d, v, f, k a j, ale na jejich dokonalou výslovnost si ještě budete muset počkat. Oblíbeným slovem se ke konci tohoto období stává ne, které potrápí mnoho rodičů.

Detska rec deti

Čas na nočník a jiné hry

Vývin dětské řeči, jak již bylo několikrát zmíněno, jde ruku v ruce s vývinem jiných stránek. Rodiče v tomto období čekají nočníková posezení, protože právě to je čas, kdy je děťátko připraveno na zadržování čurání a kakání. Čím dříve s tímto nácvikem začnete, tím dříve děťátko chození na nočník zvládne, a toto období je na to jako stvořené. Pro některé děti je čas strávený na nočníku zpočátku pouze hrou, ale v tomto věku děti znají i jiné, mnohem zajímavější hry.

Dítě začíná napodobovat aktivity dospělých, mámě češe vlásky, tatínka zase krmí nebo tlačí autíčko či čte knihu. Tyto činnosti zkouší na všech členech domácnosti a nevynechává ani panenku či plyšového medvídka. Medvídek v dětských očích ožívá a dělá všechno to, co dokáže udělat i samo dítko. Dvouleté děti jsou však ještě takoví malí samotáři, kteří mají na hru v kolektivu ještě čas. Na dětském hřišti či narozeninové oslavě si sice hrají po boku jiných dětí, ale každé z nich je zaujaté svou vlastní činností.

Děti rostou jako z vody, o tom není nejmenších pochyb. Důkazem je právě období 18. až 24. měsíců, během kterého dojde k mnoha výrazným změnám. Čím více podnětů a pozornosti děťátku věnujete, tím spíše vás obdaří novými binomický spojeními a prvním ne.