Bilingvní výchova

  Kategorie: Výchova dítěte,
08. lis'16

Stará moudrost říká "Kolik jazyků ovládáš, tolikrát jsi člověkem". V dnešní době to platí několikanásobně. Zatímco před 15 lety jsme si vystačili s pasivní znalostí jednoho cizího jazyka, dnes patří ovládání cizí řeči do základní výbavy vzdělaného člověka. Nároky pracovního trhu na uchazeče stále rostou a v ideálním případě by měl ovládat alespoň dvě. Nejpřirozenější možností je začít s jazyky již v útlém dětsví. Není se co divit, že počet bilingvních rodin v Česku stále roste.

Zvažte všechna pro a proti

Motivace bilingvní výchovy je různá. S bilingvními dětmi se nejčastěji setkáváme ve smíšených rodinách, kde jeden z rodičů je cizinec. Samozřejmostí je bilingvní výchova v rodině imigrantů, kteří mezi sebou komunikují ve svém rodném jazyce. V obou případech je motivaci pro tento typ výchovy uvědomování si svého původu, národní hrdost a také schopnost dítěte komunikovat s prarodiči a zbytkem rodiny v zahraničí.

V současnosti se do bilingvní výchovy zapojují i ​​rodiče téže národnosti žijící ve své rodné zemi. Motivací je touha poskytnout dítěti vzdělání – výhodu druhého plynulého jazyka.

V prvních dvou případech je snaha o bilingvní výchovu přirozená a na rozdíl od třetího případu nevyžaduje extra motivaci. Rodiče téže národnosti žijící ve své domovské zemi by si měli zvážit všechna pro a proti bilingvní výchovy. Tento typ výchovy je náročný a mnohdy vyčerpávající. Pokud se na něj dáte, důležité je zvolit si systém výuky a hlavně vytrvat.

bilingvní výchova

Zvolte si svůj systém

Bilingvní výchova je dlouhodobý proces, na jehož počátku je třeba si zvolit systém výuky. Jde sice o přirozené zapojení cizího jazyka do každodenního života, nečekejte však zázraky. Bez důslednosti a dodržování předem stanoveného plánu můžete pohořet. Existují 3 základní systémy bilingvní výchovy.

Jeden rodič, jeden jazyk

Tento systém patří mezi nejoblíbenější způsoby bilingvní výchovy. Ideální je i pro rodiny, v nichž partneři se rozhodli pro bilingvní výchovu z rozumu – nejsou rodilí mluvčí daného jazyka. Systém tkví v tom, že rodiče mají pevně stanoveno, který z nich komunikuje jakým jazykem. Např.: muž se s dítětem mluví výhradně hlavním jazykem rodiny (pokud mluvíme o Češích žijících v Česku, hlavním jazykem je čeština. V případě Češky žijící v Anglii s anglickým manželem, hlavním jazykem je angličtina).

Žena komunikuje s dítětem pouze v menšinovém jazyce. Manželé mezi sebou používají hlavní jazyk i v přítomnosti dítěte. Rodiče si musí uvědomit, že jejich role a jazyková bariéra musí být absolutní. Rodič, který má na starosti komunikaci v menšinovém jazyce, musí dbát na následující pravidla:

  • promluvit k dítěti pouze v menšinovém jazyce,
  • pokud dítě odpoví v hlavním jazyce, dožadovat se odpovědi v menšinovém jazyce,
  • když dítě na nás promluví v hlavním jazyce, nereagovat dokud se neopraví, případně jej v menšinovém jazyce navést na správný jazyk.

Pravidla platí i pro druhého rodiče, pouze v hlavní řeči.

Velkou výhodou tohoto systému je jeho přirozenost. Neexistuje žádný časový plán, kdy se mluví jakým jazykem. Pro dítě vyrůstající v takovém prostředí je přepínání mezi řečmi přirozené. Další výhodou je, že systém "jeden rodič, jeden jazyk" se dá osvojit i s využitím au-pairka nebo pečovatelky. V tomto případě mohou oba rodiče používat svůj hlavní jazyk a na "učení" minoritní řeči je zde zahraniční au-pair.

Jedinou podmínkou je doba, po kterou má být dítě minoritnímu jazyku vystaveno. Odborníci tvrdí, že pro efektivní dvojjazyčnou výchovu nesmí být aktivní používání jazyka menší než 30 % bdělého času u dítěte.

Učení cizího jazyka.

Jeden jazyk doma, druhý venku

Systém minoritního jazyka v domácnosti je přirozený pro rodiny imigrantů. České páry žijící v Anglii komunikují se svými dětmi výhradně v češtině. Angličtinu dítě procvičuje v prostředí mimo domu - ve školce, škole či s přáteli. Tento způsob bilingvní výchovy je možné použít i u české rodiny v Česku. Podmínkou je, aby oba partneři ovládali menšinový jazyk na excelentní úrovni.

Důležité je stanovení pravidel. Chcete menšinový jazyk používat pouze doma nebo i během procházek ve městě? A co když vás navštíví soused nebo rodina? Rozhodnutí je na vás. Abyste se však vyhnuli zbytečným problémům, ideální je komunikovat minoritním jazykem jen za dveřmi domova. Pokud k vám zavítá návštěva, doporučuje se přejít do hlavního jazyka, tedy češtiny. Nevýhodou způsobu "jeden jazyk doma, druhý venku" v domovské zemi je jeho náročnost. Dlouhodobá komunikace s partnerem v cizím jazyce je vyčerpávající.

dvojjazyčná výchova

Čas a místo

Způsob "čas a místo" je ve srovnání s předchozími 2 systémy jednodušší. Nevyžaduje rozdělení rodičů do dvou jazykových skupin, ani výběr jazyka podmíněný místem, na kterém se nacházíme (doma nebo venku). Základem je stanování od kdy do kdy během dne budeme komunikovat v minoritní řeči. Může to být od rána až do poledne nebo naopak od oběda do večera.

Nevýhodou tohoto systému je, že malé děti, které neumí rozeznávat čas, nemusí chápat, proč skáčeme z jednoho jazyka do druhého. Metoda je vhodnější pro starší děti, i když množství mimoškolních aktivit a kroužků brání dětem trávit doma dostatek času na procvičování jazyka.

Motivujte děti hrou

Dítě, které je v kontaktu s cizím jazykem od narození, nevnímá jeho používání a procvičování jako strukturovanou výuku. Cizí jazyk je pro něj přirozenou součástí každého dne. U českých rodin v zahraničí, které si doma povídají výhradně česky, není třeba dítě k používání češtiny nijak extra motivovat.

Problémem může být rodina s jedním zahraničním rodičem nebo česká rodina žijící v Česku využívající princip "jeden jazyk doma, druhý venku". Dítě v takové rodině může ztratit motivaci používat cizí jazyk. Kromě výletů do zemí, ve kterých se daným jazykem mluví, je třeba povzbuzovat dítě i externími podněty. Vhodnou volbou jsou cizojazyčné knížky, pohádky či společenské hry.

Společenská hra Appuzzle Mapamundi ve třech jazycích

 Educa mapa světa.

Mapa světa je určena pro všechny zvídavé děti od 6 let. Jedná se o 150 dílků puzzle, při kterých dítě poznává kontinenty interaktivní formou. Ke hře je možné stáhnout si aplikaci do vašeho telefonu nebo tabletu. Mapu světa je možné zakoupit ve třech jazykových mutacích - v angličtině, španělštině a francouzštině.

Společenská hra Hledá se Dory pro děti od 3 let

Educa Hledá se dory

Hlavní část této hry tvoří herní desky s motivem oblíbené pohádky Hledá se Dory. Její součástí je 40 karet a 200 dotazů, prostřednictvím kterých se děti mohou hodně naučit. Hru je možné zakoupit v anglickém jazyce.

Společenská hra na rozvoj logického myšlení v Angličtině

Educa logická hra

Úžasná společenská hra pro děti od 4 do 7 let rozvíjí v dětech logické myšlení. Její součástí jsou hrací desky a 242 dotazů, prostřednictvím kterých se děti mohou hodně naučit.

Cizojazyčné společenské hry